Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Hướng dẫn HTML

  Hoa Tran       Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019
HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang Web.

Với HTML, bạn có thể tạo Trang web của riêng mình.

HTML rất dễ học - Bạn sẽ thích nó!Ví dụ trong mỗi chương
Hướng dẫn HTML này chứa hàng trăm ví dụ HTML.

Với trình chỉnh sửa HTML trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa HTML và nhấp vào nút để xem kết quả.

Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
logoblog

Thanks for reading Hướng dẫn HTML

Previous
« Prev Post

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét